Den som løfter blikket ser ingen grenser!

Som leder har jeg en coachende stil. Dette er det motsatte av å gi ordre og beskjeder.

Innhold i kurset:

 • En spørrende tilnærming
 • Grupper eller enkeltpersoner
 • Utforske medarbeidernes kompetanse
 • Bevisstgjøring
 • Ansvarliggjøring
 • En felles utforskning av mulighetene
 • Vise tillit
 • Skape forpliktelse
 • Skape resultater

Effekt:

 • Felles forståelse
 • Involvering
 • Eierskap
 • Medarbeidertilfredshet
 • Økt selvtillit hos medarbeidere
 • Lavere sykefravær
 • Bedre lønnsomhet
 • Frigjøring av tid
 • Bedre konkurransekraft

I det daglige forhandler vi til stadighet. Mange ganger uten at vi er klar over det. Andre ganger er vi klar over det, men tar det på sparket.

Innhold kurset:

 • Hva er en forhandling?
 • Forberedelse
 • Forhandlingens faser
 • Betydningen av relasjoner
 • Betydningen av tillit
 • Vurdering av variabler
 • Hvordan komme ut av en fastlåst forhandling
 • Hvordan håndtere anker

La det ikke bli tilfeldig om du taper eller vinner.

Effekt:

 • Bedre økonomiske resultat
 • Vinn/vinn oppnåelse
 • Forutsigbarhet
 • Tar vare på relasjoner
 • Bedre kommunikasjon
 • Bedre kontroll

Produkter og tjenester kan kopieres og i prinsipp  blir de likere og likere. Forskjellen er medarbeiderne og historien du kan fortelle.

Innhold i kurset:

 • Salgsprosessen
 • Innledning
 • Relasjonsbygging
 • Bruk av empati
 • Bruk av spørreteknikk
 • Behovsdekning
 • Delaksepter
 • Oppsummering
 • Avslutning

Effekt:

 • Skaper gode relasjoner
 • Finner hva som er viktig for kunden
 • Raskere til målet
 • Selger på kundens behov
 • Flere salg

Få mer ut av dine presentasjoner. Enten overfor egne medarbeidere, overfor kunder, foredrag eller en tale.

Innhold i kurset:

 • Forberedelse
 • Retorikk
 • Pusteteknikk
 • Stemmebruk
 • Hvordan bevege seg
 • Kroppsspråk og bruk av blikk
 • Bruk av audiovisuelle hjelpemidler
 • Hvordan bygge opp en presentasjon
 • Hvordan sørge for å ha kontroll
 • Trening

Kurset skreddersys til behov. Det handler ikke om skulle gjøre noe perfekt. Det handler kun om at du skal kunne bli den beste versjonen av deg selv.

Effekt:

 • Større trygghet
 • Sterkere gjennomslagskraft
 • Økt forståelse
 • Bedre selvbilde
 • Morro!

Konflikter kan ødelegger en organisasjon innenfra. De lar seg heldigvis løse.

Innhold i kurset:

 • Hva er en konflikt
 • Hvordan oppstår konflikter
 • Hvordan ta tak i konflikter
 • Den vanskelige samtalen
 • Forebygging er det mest effektive
 • Viktigheten med uenighet
 • Hvem kan løse en konflikt
 • Hvordan jobbe med grupper
 • Kommunikasjonsregler
 • Tidsbruk

Effekt:

 • Et bedre arbeidsmiljø
 • Enklere hverdager
 • Bedre samarbeid
 • Økt motivasjon
 • Lavere sykefravær
 • Økt effektivitet
 • Bedre resultater
 • Sterkere konkurransekraft

Ledelse handler om kommunikasjon. Salg handler om kommunikasjon. Uansett hva vi skal gjøre i forhold til andre mennesker handler det om kommunikasjon. Vi kan ikke unngå å kommunisere. Likevel tar vi kommunikasjon for gitt.

Innhold i kurset:

 • Hva ønsker vi å si?
 • De gode spørsmålene
 • Hva sier vårt kroppsspråk.
 • Hva bør vi ikke si
 • Hvordan legge igjen det beste inntrykket.
 • Trening

Sagt er ikke hørt. Hørt er ikke forstått. Forstått er ikke gjort. Gjort er ikke gjentatt. Gjentatt har ikke blitt en rutine.

Effekt:

 • Tydeligere budskap
 • Færre misforståelser
 • Bedre relasjoner
 • Bedre omdømme
 • Bedre resultater
 • Bedre trivsel

Retorikk handler om å kunne overbevise. Hvordan ville det være å kjenne at du har ordet i din makt?

Innhold i kurset:

 • Hva vil du si
 • Hvordan si det
 • Hvilken rekkefølge
 • Hvem er publikum?
 • Hva vil de høre?
 • Hva vil de ikke høre?
 • Formulering
 • Bruk av bilder
 • Kroppsspråk
 • Bruk av pauser
 • Hvordan innlede
 • Budskapet
 • Oppsummeringen

Skal du få gjennomslag og sikre at du blir forstått er det ikke likegyldig hvordan du presenterer, informerer eller argumenterer. Alt for mange tar ting på sparket.

Forberedelse er det aller viktigste.

Effekt:

 • Større overbevisningskraft
 • Folk lytter
 • Du bruker kortere tid
 • Du får sagt det du ønsker å si
 • Du blir forstått

Tilbakemeldinger bør ha som mål å skulle styrke og forbedre et arbeidsmiljø, eller en kultur. Hvordan vi gir tilbakemeldinger og hvordan vi tar i mot kan ikke være tilfeldig.

Innhold kurset:

 • Hvordan håndtere tilbakemeldinger
 • Hvordan gi gode tilbakemeldinger
 • Hvordan skape utvikling
 • Hvilke tilbakemeldinger gir begrensninger

Effekt:

 • Positiv utvikling av arbeidsmiljøet
 • Bedre samarbeid
 • Økt forståelse
 • Færre misforståelser
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Fra enkeltindivider til samarbeidende team

 

Kompetanse er:

 • Kunnskap
 • Ferdigheter
 • Holdninger

Skal du bli god må du trene!

”Jeg kan ikke noe om flaks” sa Ingemar Stenmark. ”Jeg vet bare at jo mer jeg trener, jo mer flaks har jeg!”

Innhold i kurset:

 • Hva er læring
 • Hvordan lærer vi best
 • Hvordan organisere trening i en gruppe
 • Ulike treningsmetoder for ulike organisasjoner
 • Bruk av hel-metoden
 • Bruk av del-metoden

Metode:

 • Beskrivelse
 • Motivering
 • Forklaring
 • Gjennomføre
 • Tilbakemelding
 • Repetere
 • Planlegge

Effekt:

 • Utvikle ferdigheter
 • Utvikle kunnskap
 • Endre holdninger
 • Økt lønnsomhet
 • Bedre konkurransekraft

Det er både spennende og lønnsomt som å skape verdier sammen med sine medarbeidere.

Innhold i kurset:

 • Ulike måter å lede på
 • Når være leder og når være sjef
 • Motivasjon
 • Skape forpliktelser
 • Skape trivsel og engasjement
 • Hvordan involvere
 • Hvordan utvikle
 • Gode samtaler
 • Vanskelige samtaler
 • Oppfølging
 • Gode medarbeidersamtaler
 • Gode personalmøter
 • God tilbakemeldingskultur
 • Hva du bør unngå

Som leder må du kunne tilføre en plussverdi!

 Effekt:

 • Frigjort tid for leder
 • Mer selvstendige medarbeidere
 • Mer bevisste medarbeidere
 • Større ansvarlighet
 • Bedre medarbeidertilfredshet
 • Sterkere engasjement
 • Enklere oppfølging
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Sterkere merkevarebygging
 • Bedre lønnsomhet
 • Bedre konkurransekraft

Det starter og slutter med god ledelse!

«Skap lønnsomhet gjennom medarbeiderne.»
«Fra sysselsetting til meningsfylt arbeid.»
«Graver grøfter eller være med på bygge katedralen?»

Innhold i kurset:

 • Hva betyr bedriftens visjon, verdier og mål for den enkelte?
 • Hvilket ansvar har den enkelte i bedriften
 • Merkevarebygging
 • Omdømme
 • Hvilket forhold skal vi ha til sjefen?
 • Hva er motivasjon
 • Hvorfor måle og følge opp?
 • Hva med tillit?
 • Hvordan ta opp vanskeligheter
 • Tilbakemeldingskultur

Effekt:

 • Sterkere involvering
 • Større ansvarsfølelse
 • Bedre lønnsomhet
 • Lavere sykefravær
 • Sterkere motivasjon
 • Sterkere individualisering
 • Felles retning
 • Bedre lønnsomhet
 • Sterkere konkurransekraft
 • Frigjort tid.